Cart 0
Vô danh hỏi 3 năm trước

Tôi hiện đang ở Tiền Giang, không tiên đến trực tiếp xong lấy hàng. Không biết shop có hỗ trợ shop hàng về chổ tôi được không?
Thân chào!